Bamestra Nova

Contact met Bamestra Nova


Voor meer informatie, boekingen, sponsoring, enz. kunt u contact opnemen met:


Hans van Niekerk 

tel. 0229 - 24 31 92 of 06 - 150 225 17

e-mail: info@bamestranova.nl


IBAN: NL89 INGB  0009 2686 11, t.n.v. Bamestra Nova, Hoorn. 

Voor op- en aanmerkingen over deze site, e-mail de webmaster